Juszczyk-Mazur Iwona, mgr prawa. Doradztwo podatkowe