Ekspert s.c. Biuro biegłych rewidentów. Franas Alicja, Gutowska Urszula