Piechowicz Kazimierz. Przedsiębiorstwo usługowo – doradcze