Wiśniewski Remigiusz, Prus Aleksander. Kancelaria prawno – podatkowa SC