Wynik. Biuro usług ekonomicznych. Strzelecka L., mgr