Samolej Stanisława, mgr. Kancelaria prawno – podatkowa