Consiliaris. Kancelaria doradcy podatkowego. Ganczarska A.