Czesława Caputa

Biuro Rachunkowe zostało zarejestrowane w EDG w roku 1994 i od tej pory obsługuje przedsiębiorców z powiatu żywieckiego. Posiadamy uprawnienia do Doradztwa Podatkowego, nr wpisu na listę Doradców Podatkowych: 5431 oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nr certyfikatu księgowego: 55521/2012. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwala na kompleksową, profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych. Działalność Biura Rachunkowego regulowana jest ustawą o Doradztwie Podatkowym i zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego w zakresie prowadzonych usług. Nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność prowadzonych spraw z obowiązującymi przepisami polskiego prawa finansowego, podatkowego oraz zasadami i standardami rachunkowości.