ECA S.A.

Grupa Kapitałowa ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa giełdowego. Początki naszej działalności sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadziliśmy badania audytorskie kilku tysięcy podmiotów, jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych czy towarzystw funduszy inwestycyjnych. Nasi eksperci doradztwa podatkowego z sukcesem reprezentują interesy klientów, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiadamy kompetencje w zakresie niemieckiego prawa bilansowego (HGB).Zapewniliśmy obsługę wielu transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. ECA S.A. jest Autoryzowanym Doradcą oraz Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wysokie kompetencje Grupy ECA potwierdzają pozycje w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych rankingów firm audytorskich i doradztwa podatkowego.

Naszych specjalistów wyróżniają doskonałe kompetencje i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Współpracowaliśmy z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami, funduszami i inwestorami.

Grupa ECA cieszy się uznaniem Klientów, a także mediów.